هانیول - شیر سه راهه هانیول V5013R

هانیول - شیر سه راهه هانیول  V5013R
مشخصات فنی