هانیول - ترموستات هانیول کنترل زون TB7980A1006

هانیول - ترموستات هانیول کنترل زون TB7980A1006
مشخصات فنی